Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζυγίου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Μιχαήλ (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99459906
E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα Παπανικολάου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνο: 97878851
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Καπαρής
Τηλέφωνο: 99628658
Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα Λουκά
Τηλέφωνο: 99608815
Ονοματεπώνυμο: Νικόλας Μουζούρης
Τηλέφωνο: 99673879
Ονοματεπώνυμο: Κοσμάς Παύλου
Τηλέφωνο: 99636742
Ονοματεπώνυμο: Νικόλας Κουμπαρής
Τηλέφωνο: 97738142
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Κωνσταντίνου (Γραμματέας)
Τηλέφωνο: 99458863
Ονοματεπώνυμο: Αντωνία Παπαδημητρίου (Γραφέας)
Τηλέφωνο: 97804582