ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ζυγίου ,το Κέντρο Νεότητος Ζυγίου, ο Πολιτιστικός Όμιλος Ζυγίου  και η Επιτροπή Κοινοτικής Ευημερίας Ζυγίου διοργανώνουν εκδήλωση αιμοδοσίας σε συνεργασία με την ΣΕΑΔ

την Παρασκευή 27/06/2014 , ώρα 6:30 μ.μ. ,

στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ζυγίου.

Προσκαλείσθε όλοι , αιμοδότες και μη ,

να τιμήσετε την εκδήλωση με την παρουσία σας.

Κοινοτικό Συμβούλιο Ζυγίου