Προκήρυξη προσφορών για την παραλία Ζυγίου (μέχρι 31/03/2023)